Digitalisering af folkeskolen og forbud af mobiltelefon

Michael Bech

Michael Bech

dec 19
Tilbage til blog
Digitalisering af folkeskolen

Det er mange holdninger til brug af iPads og computere i danske folkeskoleklasser. Og også forskellige løsninger når vi kigger rundt i Europa. Frankrig har for eksempel et total forbud mod mobiltelefoner i folkeskolen, og det sætter nye spørgsmål til, hvordan vi opdrager og udvikler vores børns medievaner.

Men hvad er nogle af udfordringerne ved digitaliseringen af den danske folkeskole?

Det diskuterer jeg i dette blog indlæg.

Digitaliering folkeskolen

Hvad er den digitale folkeskole?

Digitalisering af den danske folkeskole handler primært om den stigende brug af digitale medier i undervisningen. Herunder specielt iPads, smartphones og computere. Det skaber et undervisningsrum, som på mange måder er anderledes end vi har været vant til, og det indeholder både fordele og udfordringer for lærere og forældre.

Undervisning som faglig disciplin kræver forståelse før formidling. Det er derfor svært at inddrage digitale medier i undervisningen, hvis underviseren ikke selv mesterer medierne.

Brugen af digitale medier i folkeskolen er en vigtig diskussion, som dog mangler fokus. Nemlig fokus på forskellen imellem mediet og indholdet, og deraf, en nuanceret diskussion om det enkelte medies relevans for undervisning og læring.

Medier er en forlængelse af os selv

Marshall McLuhan
Marshall McLuhan

Medier skal ifølge Marshall McLuhan betragtes som en forlængelse af os selv. McLuhans pointe er, at det enkelte medie forandrer os både fysisk, psykisk og kulturelt. Det er derfor vigtigt, at vi både fokuserer på selve mediet, såvel som indholdet.

Et fokus på det enkelte medie vil gavne digitaliseringen ved, at skabe en forståelse for hvordan det enkelte medie påvirker læring, udvikling og undervisning af vores børn.

Et godt eksempel er iPad'en og computeren. En væsentlig forskel på de to er størrelsen.

Fordi en iPad er nem at have med, kan den i høj bruges i sammenspil med de fysiske omgivelser (også kaldet augmented reality). Det giver mulighed for at konkretisere fag som matematik, som for nogle er abstrakt og svært forståeligt. Ved eksempelvis at lære pytagoras i et sammenspil mellem iPad'en og naturen, vil tallene blive konkretiseret, og derfor nemmere at forstå for nogle elever.

Jeg tror de færreste mener, at computeren skal ud af folkeskolen, mens flere mener, at en iPad ikke hører hjemme i undervisningen. Men hvorfor? Er iPads altid negativ i forhold til læring? Svaret skal findes både i selve mediet og i det indhold, som mediet formidler. 

Er problemet os, forældrene?

Måske er det største problem, at nogle forældre opfatter sig selv som mindre videndende omkring medier end deres børn. Forestil dig at du vidste mindre om matematik end dit barn, og bare accepterede det faktum. Lektielæsningen ville nok gå sådan:

Barn: Hvad betyder 2 kryds 2

Forældre: Det ved du meget mere om end mig, søde skat.

Barn: Nååå ja (siger barnet, alt imens udfordringen springes over)

En digital kultur

Vi skal som forældre have en holdning til medier, lige så vel som vi skal have en holdning til hvordan vores børn behandler andre. Vi mangler derfor en digital lærings- og adfærdskultur, som børn og deres forældre kan læne sig op ad.

Vi skal fokusere på arbejds- og læringskulturen omkring digitale medier

Moderne medier fordrer i høj grad selviscenesættelse og perfektionisme. Vi skal lære vores børn, at livet idag er 2-delt i den fysiske og den digitale verden. De skal opdrages digitalt. Det vil gøre det nemmere for folkeskolen at bruge eksempelvis iPads i undervisningen, hvis barnet har lært, at en iPad BÅDE er et stykke legetøj og et arbejdsredskab. Hvad den skal bruges til, afhænger blandt andet af tidspunkt på dagen og situationen.

Fokus på læring

Forbud er ikke vejen frem. Det er derimod en sund digital kultur, hvor børnene lærer om medier og deres indhold. Samme artikel kan læses i den fysiske avis som på iPad'en, men mediet gør en forskel. Interaktive medier som iPads, øger trangen til mere, og det kræver bare at klikke videre til den næste app.

Vi skal fokusere på, at prøve at beskrive, hvad en god digital læringskultur er. Og omdrejningspunktet skal vel altid være: Hvordan skaber vi den bedste læring og udvikling for børnene?

Erfaringsbaseret læring

Ifølge den amerikanske forsker David Kolb lærer mennesket igennem erfaringer. Kolb kalder det for "Experiential Learning":

Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience
(Kolb, 1984, p. 38).

Og i forhold til erfaringsbaseret læring, indholder digitale medier nogle muligheder for inddragelse, som ikke findes i eksempelvis bøger. Så brug endelig en iPad i undervisningen, så længe udvikling og læring er i fokus og kan dokumenteres.