Digital transformation i virksomheder og organisationer

Michael Bech

Michael Bech

jan 07
Tilbage til blog
Digital transformation

Digital transformation er den næste bølge som vil drive ind over alle typer af virksomheder.

Startskuddet var den digitalisering som har gjort, at de fleste virksomheder idag bruger et stigende antal IT-systemer til den daglige drift.

Formålet med digitalisering er ofte effektivisering, skalerbarhed og innovation. Og jeg anderkender at disse begreber virker tiltalende, når det illustreres på en PowerPoint præsentation.

Men digital transformation omfatter mere end bare den tekniske infrastruktur. Det handler faktisk i højere grad om mennesker end systemer.

Men hvad har mennesker og digital transformation med hinanden at gøre?

Det er netop hvad dette blog har til hensigt at besvare.

Hvad betyder digital transformation?

Det første at have for øje er forskellen mellem begreberne digitalisering og digital transformation.

Digitalisering handler om at lade IT systemer overtage og automatisere dele af værdikæden. Det vil sige etablering af selve den tekniske infrastruktur.

For produktionsvirksomheder kan det eksmpelvis være arbejdsprocesser som gentages igen og igen.

Og for ledelse og administration hjælper IT systemer med at nedbringe tid brugt på dokumentation og rapportering.

Digital transformation handler om at udvikle et digitalt mindset som både arbejder og tænker digitalt i den daglige brug af den digitale infrastruktur. Det er derfor en ny måde at arbejde på, som inddrager både ledelse og medarbejdere.

Digitalisering af virksomheder

Hvad kræver en digital transformation?

Den digitale transformation kræver en fleksibel virksomhed som er modtagelig overfor nye måder at fungere på. Blandt andet ved at blive forandringsparat til et konkurrencepræget markedet i hurtig udvikling.

Det vil sige en villighed til at bruge sætningen ”Sådan plejer vi at gøre” som et udgangspunkt for udvikling. En udvikling hvor processen involverer en udfordring af status-quo.

At gøre ting anderledes må dog aldrig blive et mål i sig selv. Det er ikke budskabet.

Digital transformation handler om ledere og medarbejdere – altså mennesker. Vi er vanedyr, som finder os godt tilpasse i vaner og faste rutiner. Derfor kan det at udfordre status-quo møde modstand. Simpelthen fordi medarbejderne helst undgår forandring.

Culture eats strategy for breakfast

En digital transformation kræver derfor en strategi som sætter fokus på virksomheden som en fleksibel og sammenhængende helhed, hvor de enkelte afdelinger er indbyrdes afhængige.

Du har måske hørt Peter Druckers citat "Culture eats strategy for breakfast". Det betyder, at kultur altid er en afgørende faktor for en succesfuld strategi.

Derfor skal en strategi for digital transformation have et fokus som inddrager kultur og mindset som fundamentale elementer, samtidig med, at strategiens fokus går på tværs af afdelinger, organisationsniveauer, landegrænser og sprog.

Det handler med andre ord om et tungt fokus på kultur, teknologi og mindset.

Fordi i en kombination bidrager de til at udvikle en dynamisk virksomhed, som er i stand til at tilpasse sig et marked i udvikling.

Forandringsledelse og digital transformation

Set ude fra vil enhver virksomhed opfattes som en helhed - et brand, en organisation. Men når perspektivet flyttes til at se indefra-og-ud, kæmper mange virksomheder med at antænde en egentlig digital transformation.

Udfordringen ligger ofte ikke i at implementere og bruge IT systemerne. Den ligger i at tænke og samarbejde digitalt sådan at IT-systemerne bliver limen som holder sammen på værdikæden.

Det handler altså om, at hele organisationen - fra top til bund - udvikler et digitalt mindset.

Og transformation betyder jo forandring. Derfor ligger udfordringen i at indføre IT systemer – og samtidig – skabe et mindset som bidrager til samarbejde på tværs af organisatoriske enheder og afdelinger.

Resultatet vil give mulighed for at tage beslutninger ud fra et datagrundlag, som er til at stole på.

Den ledelsemæssige udfordring ligger derfor i at skabe rammer som bidrager til et stærkt samarbejde på tværs i organisationen. Et samarbejde som respekterer systemerne som en medspiller og ikke kun et nødvendigt onde.

Et eksempel på systemintegration og digital transformation

Udfordringerne ved en digital transformation kommer ofte til udtryk, når flere afdelinger skal samarbejde.

Lad os tage salg og marketing som et eksempel.

De 2 afdelinger er indbyrdes afhænigige og arbejder derfor ofte med et fælles datasæt. Den kan være kunder, kampagner, KPI'er, salgstal og meget mere.

Den digitalt tænkende virksomheder sørger for, at denne fælles data kun ligger et sted. Altså i én database. Herved sikrer virksomheden at have det som inden for softwareudvikling kaldes ”A Single Source of Truth”.

Men virkeligheden tilpasser sig jo desværre ikke efter alle de nye tendenser. I nogle virksomhed deler afdelinger ikke dataen. De har hver deres database som de kopierer data i mellem.

Og det giver unødvendige udfordringer.

GPDR og kopieret data er en udfordring

Forestil dig en situration hvor data er kopieret på tværs af flere databaser. En kunde ønsker nu, at få en udskrift af alle personrelatedere data. Og nogle uger efter, at få slettet alle sine data fra virksomhedens systemer.

Fordi virksomheden arbejder med kopieret data i flere database tager det unødvendig tid, at udarbejde rapporten omkring personrelaterede data til kunden. Der skal trækkes data fra flere databaser og efterfølgende skal dataen samles og præsenteres.

Og jo flere datakilder, jo længere tid tager det.

Og husk, at kunden efterfølgende ønsker alle data slettet. Det kræver igen resourcer som ikke skaber værdi.

At lave udtrækket kan selvfølgelig automatiseres. Men i takt med at dataen kopieres til flere databaser kræver det opdatering af automatiseringen.

Løsningen er at tænke API-first.

Hvad er API-first

Begrebet "API-first" kommer fra den tekniske verden. Det er en måde at programmere softwareløsninger på, som skal bruges forskelligt. Det kan være af computere, smartphones og tablets.

Men også være af forskellinge afdelinger, medarbejdere og kunder.

Sagt på en anden måde, fokuserer API-first på fleksibilitet og sikring af "A Single Source of Truth".

Og fleksibilitet er jo netop en af grundpillerne i digital transformation.

Løsningen er simpel ide som er kompleks at udføre

En digital transformation af hele organisationen er en stor opgave. Start derfor i det små og skaler de tiltag op, som øger både indtjening og kunde-/medarbejdertilfredshed.

Begynd med at tænke API udvikling ind i processen, når forskellige afdelinger skal samarbejde. Og specielt når afdelingerne arbejder med et fælles datasæt.

En kundedatabase er altid et godt eksempel, fordi kunder altid bruges af flere afdelinger.

Med en central kundedatabase, som alle afdelinger trækker oplysninger fra, skabes der en ”single source of truth”. Det bidrager til en dagligdag hvor ledelse og medarbejdere begynder at respektere og stole på dataen.

Og respekt og tillid til dataen er første skridt, på vejen til at udvikle et digitalt mindset som antænder virksomhedens digitale transformation.