Webdesign trends 2021 – Få inspiration til webdesign som konverterer

Michael Bech

Michael Bech

aug 19
Tilbage til blog
Inspiration til webdesign

Du er netop begyndt at læse et blogindlæg. Og det er der en god grund til.

Eller faktisk flere. Men en væsentlig grund er, at noget fanger dig – måske er det webdesignet...?

Men hvordan ser et godt webdesign ud?

Og hvordan sikrer du, at hjemmesiden konverterer de besøgende til kunder?

Der er netop hvad dette indlæg vil gøre dig klogere på.

Jeg kommer omkring hvad et godt webdesign er, og hvad der skal til, for at fange kundernes interesse. Men andre ord sikre, at hjemmesiden skaber værdi, og ikke bare bliver et online visitkort, som hurtigt smides væk.

Lad os komme i gang, for vi skal ud at køre en tur. Et godt webdesign favner flere ting.

7 for at være præcis.

Og den første ting handler om at finde vej.

1. Med et godt webdesign finder kunden vej

Som når du kører, handler et godt webdesign først og fremmest om at finde vej. Finde vej hen til det produkt eller den service som kunderne søger efter.

Et godt webdesign skal derfor guide kunderne, og sørge for, at de nemt finder frem til det de søger. Det kan du sørge for igennem gode menuer og velovervejet indhold.

Hvis kunderne nemt finder det de søger, øger du chancen for at konvertere. Og skaber hjemmesiden en ny kunde eller en ny kontakt, bliver den en integreret del af at indfri virksomhedens overordnede forretningsmål.

2. Whitespace – når mindre giver mere

Når du er ude at køre, foretrækker de fleste (gør de ik?), at have plads og åbne landskaber omkring sig. Det er rart at have plads. I et webdesign kaldes denne plads for Whitespace.

Whitespace betyder de områder hvor der ikke er noget indhold. Altså de områder på hjemmesiden som ligger imellem tekster, billeder og videoer.

Whitespace er helt afgørende faktor når du forsøger at skabe en positiv kundeoplevelse på hjemmesiden. Whitespace giver nemlig kunderne:

  • Et bedre overblik over hjemmesiden
  • En rolig oplevelse af helheden
  • Mulig for at styrre kundens fokus imod bestemte områder
  • Optimal læsevenlighed

Whitespace er et vigtigt i et moderne webdesign som skal konvertere. At der er plads omkring indholdet betyder nemlig blandt andet, at der er plads til store overskrifter og grafik.

3. Store elementer og store overskrifter

En af de nyeste tendenser indenfor webdesign er uden tvivl at alting er stort. Store overskrifter, store billeder, store skærme, store grafiske elementer.

Indholdet har med andre fået en mere fremtrædende rolle end tidligere. I stedet for billedbaggrunde i fuldskærm, er mange moderne webdesigns karakteristisk ved, at have mere fokus på indholdet end baggrunden. Den udvikling kommer blandt andet af, at vi er blevet vant til scrolle/swipe. Noget som ikke altid har været tilfældet.

TIP: Fordi alting er så stort, kan specielt billeder fylde meget. Brug SVG filer hvor muligt. Og husk at optimere alle billeder til en så lille filstørrelse som muligt. Brug eventuel filformatet webp, fordi det komprimerer dine billeder bedst muligt.

Du kan læse om mere webp her

4. Visuel hieraki - Proportioner og første indtryk

Som på en motorvej, suser dine kunder afsted når de færdes online. Når tingene går stærkt, er det vigtig at holde fokus for at finde frem.

I et webdesign skaber et visuelt hiearki netop det – fokus.

Det visuelle hierarki afgør nemlig, hvad kunderne ser først, når de besøger en hjemmeside. Det er derfor en vigtig del af, at skabe den rette brugeroplevelse og efterfølgende konvertering. Og ikke mindst optimal brugervenlighed, ved at lade kunderne orientere sig hurtigt og give et overblik over hjemmesiden.

Når vi færdes online, er vores retning altid styret imod informationssøgning. Ved at arbejde med det visuelle hierki, kan et webdesign styre den besøgendes adfærd henimod de ønskede mål. Blandt andet igennem elementers nærhed til hinanden og ensartethed med hinanden.

Nærhed og ensartedhed

Begreberne nærhed og ensartethed udspringer af det mere videnskabelig udtryk Gestalt Psykologi (ja det hedder flere ting – love, principper, teori). Begge begreber handler om, hvordan vi mennesker opfatter visuelle elementer, hvilket jo er ret væsentlig i en diskussion omkring webdesign.

Et eksempel på loven om ensartethed er billedet nedenfor. Billedets symmetri opstår, fordi du grupperer de ensartede elementer med hindanden.

Læs mere her om Gestalt Psykologi her

Visuel hiearki i webdesign

Den F-formede læseretning

Den F-formede læseretning hører under styring af det visuelle hiearki. De fleste besøgende søger den øverste venstre side af skærmen henimod midten.

Det kan du bruge til at skabe primære og sekundære indholdselementer, afhænig af hvad du ønsker kunderne skal fokusere på. Måske du ønsker at, den besøgende læser overskriften på din blog, før de ser andre artikler.

TIP: Fordi whitespace i dag er en vigtig del af et webdesign, bliver det visuelle hiearki samtidig lige så relevant. Når en hjemmeside er mere flydende og dynamisk i sit design, afgør det visuelle hiearki ofte, om brugeroplevelsen bliver god eller dårlig.

5. God hovedmenu og interne links

Navigation er for en hjemmeside, hvad Google Maps er for mange bilister. Navigation hjælper kunden med at finde vej, og sørger for at alle hurtigt kan orientere sig.

Hovedmenuen skal være en naturlig del af et webdesign, men faktisk er links i selve indholdet lige så vigtige. Hvor hovedmenuen er det element, som lader kunderme orientere sig hurtigt, lader links i tekster og billeder, kunderne fordybe sig i hjemmesiden og dens forskellige undersider.

Uden en menu er et webdesign faktisk kun et visitkort. Gennemtænkt menu- og linkstruktur skal være en integreret del af et gennemarbejdet webdesign.

6. Mobilvenligt webdesign

At flere og flere af jeres kunder ser hjemmesiden på deres smartphone er næppe nogen overraskelse.

Derfor burde det være en selvfølgelighed, at et godt webdesign har øje for hvordan det ser ud – og hvordan det fungerer – på smartphones og tablets.

Står du og skal have udviklet en ny hjemmeside, er det derfor væsentlig at kræve at hjemmesiden virker på tværs af alle skærmstørrelser.

Du skal være opmærksom på, hvordan de store skrifttyper, som jeg nævnte tidligere, fungerer på smartphones og tablets. Specielt fordi store skrifttyper ikke fungerer godt på mindre skærme som smartphones.

Hjemmeside design af menu

7. Storytelling – kend din målgruppe

Design, sådan helt generelt, sætter rammen om en historie, en fortælling, en nyhed. Og oven i det, kommunikerer et webdesign både budskaber og følelser.

Og det er præcis hvad storytelling omfatter. Det handler ikke bare om at fortælle en anekdote. Formålet med storytelling er at finde de mest relevante vinkler på en given virksomhed, og formidle dem igennem en gennemgående visuel identitet som kunderne nyder.

Kommunikation handler om flere ting. Men et helt central element er, at vide hvem du taler til. Eller sagt med andre ord – hvem er målgruppen?

Et godt eksempel på forskellen i målgrupper er henholdsvis B2B og B2C salg. Den samme person kan jo sådan set være i begge grupper. Men der er ofte forskel på, hvilke beslutningsprocesser kunderne gennemgår forud for et eksempelvis et køb.

Et gennemarbejdet webdesign er fuldstændig afgørende for, hvor meget værdi jeres hjemmeside skaber. Det sikrer blandt andet, at hjemmesiden fanger kundens interesse, og derigennem får lyst til at bruge mere tid på hjemmesiden. Altså søge videre i forhold til den information som kunderne spejder efter.

Tak fordi du læste med.