API First skaber en effektiv virksomhed

Michael Bech

Michael Bech

jan 19
Tilbage til blog
Digital transformation

Når vi hos bechtech udvikler organisationer og IT systemer, har vi altid et tungt fokus på det samarbejde, som foregår mellem en virksomheds afdelinger. Altså de grænseflader hvor afdelinger mødes, for at udvikle løsninger som skal fungere på tværs af organisationen.

Med API First som udgangspunkt for samarbejde, bringer du en ny dimension, ja formodentlig endda en forandret kultur, ind organisationens måde at samarbejde og tænke på.

Men hvad betyder API first og hvordan kan det bruges, som et omdrejningspunkt for samarbejde på tværs?

Det får du svar på i dette blogindlæg.

Først skal vi lige have på plads, hvad API egentlig betyder.

Hvad er et API?

API har sin oprindelse i det engelske sprog, og er en forkortelse for ”Application Programming Interface”. Den danske oversættelse er ”Softwaregrænseflade”.

Det betyder på almindeligt dansk, at et API er forbundet til en database, og at det tillader andre systemer, at bruge og ændre dataen i databasen.

Det vil altså sige, at et API samler data et centralt sted, og bliver bindeleddet mellem forskellige systemer, som er afhængige af hinanden.

Og denne afhængighed finder vi jo også mellem forskellige afdelinger. Her er kollegaer i mange tilfælde afhængige af hinanden, for at komme i mål med et projekt eller en arbejdsproces.

Hvordan kan du arbejde med API First?

API First er en måde at udvikle arbejdsprocesser, som har et lige så stort fokus på mennesker som på systemer. API First sikrer, at afdelinger kan arbejde og samarbejde, omkring den samme information (data).

Centralt placeret data skaber værdi, fordi det sikrer et styrket fokus på vidensdeling og ”løsninger for alle”. Samtidig medfører det en stabilitet i de daglige arbejdsgange som bliver afstemt mellem afdelingerne.

For din virksomhed vil udbyttet være styrket sammenhold og samarbejde, som fokuserer på brede løsninger, frem for individuelle afdelingers preferencer og behov.

Ved at udvikle løsninger som bruges bredt i en organisation, tvinges der et bredt fokus ned over løsninger. Samarbejdet bliver bundet sammen af den kommunikation som vil opstå på tværs af de involverede afdelinger. Og kommunikation er nøglen, når du som leder ønsker af facilitere digital transformation i virksomheden.

API udvikling af virksomhed

Et API medfører fordele i samarbejdet på tværs

Fordi et API skal fungere på tværs af forskellige systemer - og derfor også bruges i forskellige situationer - kræver et API en stor grad af stabilitet og konsensus.

Konsensus kommer gennem samarbejde

Stabilitet ved at have respekt for dataen.

Samarbejde skaber konsensus

Konsensus er vigtigt fordi det sikrer et fokus, som inddrager alles behov. Data er information, og for at forskellige afdelinger kan bruge og fortolke den samme data forskelligt, skal dataen tilbydes i et standardiseret format, som alle er enige om.

Et API er en fælles platform. En platform som alle har ansvar for at gøre bedre. En ændring som virker for en afdeling, kan betyde at systemet ikke virker for andre. Det betyder, at den enkelte afdeling nogle gange skal gå på komprimis med egne ønsker, i et hensyn til andre.

Det kan for nogle virksomheder være en fordel, at udpege en forandringsleder. Forandringslederens primære opgave er, at sikre et stærkt samarbejde gennem kontiuerlig kommunikation og feedback blandt alle involverede.

API First tager udgangspunkt i dialog og samarbejde. Og det resulterer i tværgående løsninger som sørger for, at central information kun ligger et sted. Nemlig i API'et.

Hav samme respekt for dataen som for din kollega

Et API skal altså ikke tilpasses efter behovet i en enkelt afdeling. Et API skal derimod tilbyde et stabilt sæt af data, som andre (brugere, systemer) kan forme efter netop deres behov.

Derfor skal der udvikles en kultur som respekterer data, som en værdifuld medspiller, på lige fod med kollegaer.

Vedligeholdelse af dataen skal være en topprioritet. For nogle virksomheder, kan det endda være en fordel at udpege en datansvarlig. Den dataansvarliges primære opgave er at sikre, at systemets data er stabil. Stabilitet betyder i denne forbindelse primært, at data ikke er kopieret, og derfor kun eksisterer i en database. En dataansvarlig kan være afgørende for at tage de rigtige beslutninger, i situationer som går på tværs af behov og formål.

Med API First bliver virksomheden datadrevet

API First er en langsigtet indsats, som involverer både rigtige og forkerte beslutninger. Men en ting er sikkert. Det vil udvikle en mere effektiv organisation, som er i stand til at lave hurtige retningsskift. Både i de daglige arbejdsprocesser men også i forhold til at indfri de overordnede strategiske mål.

Med API First bliver data en central og integreret del af hele værdikæden. Det giver beslutningstagere mulighed for, at drage fordel af den lagrede data. Både til optimering af drift, salg, marketing og ledelse.

En datadrevet virksomhed kan tage beslutninger på et solidt grundlag, nemlig dataen. Dataen giver ideer og initiativer et modspil som gør, at til- og fravalg sker på et konkret grundlag, og ikke bare på fornemmelser. Og rigtige beslutninger har stor værdi.

Hvilken værdi bringer API First til din virksomhed?

API First giver din virksomhed mange fordele.

Forbedret samarbejde på tværs af organisation er et eksempel. Fordi forskellige afdelinger forbindes i et samarbejde om løsninger, udvikles der et fælles sprog og nogle fælles rammer for et samarbejde. Jo oftere vi samarbejder med de samme mennesker, des mere indforståede, og derfor mere effektive, bliver vores indbyrdes beslutningsprocesser.

Et konkret beslutningsgrundlag i forhold til interne og eksterne opgaver er et andet eksempel. En datadrevet organisation bliver over tid styrket i sin selvindsigt. Altså evnen til at forstå årsager og sammenhænge omkring virksomhedens styrker og svagheder. Det giver udviklingsmuligheder, som tager afsæt i indsigt og erfaring. Erfaringen kommer fra medarbejderne mens indsigten dannes ud fra dataen.

Et tredje eksempel er en fleksibel virksomhed, som er i stand til hurtigt, at omsætte beslutninger til konkrete handlinger, som kan måles og optimeres.

API First kommer har sit udspring i systemudvikling, men kan bestemt bruges som omdrejningspunkt til at udvikle virksomheder, der er gearet til en digital fremtid.

Tak fordi du læste med.