Få flere følgere med målrettet kommunikation på de sociale medier

Skrevet d. 14/03/2018

Flere følgere sociale medier

Jeg bliver ofte spurgt af mine kunder: "Hvordan får jeg flere følgere på de sociale medier?"

Svaret skal nuanceres, men jeg hører ofte svar som dette: "Du skal lave mere content som er relevant og interessant for din målgruppe(r). Opdel eventuel dine budskaber imellem nye og eksisterende følgere".

Men mere content er ikke nødvendigvis vejen frem. Faktisk er budskabets fokus helt essentielt for at lave forretning via de sociale medier. Prøv at fokusere på indholdet af det enkelte budskab mere end antallet af opslag. Altså kvalitet over kvantitet.

 

Det er selvfølgelig noget om snakken, der skal content for at skabe reach, og dermed flere følgere. Men ifølge kommunikationsforskning fra Rutgers University kan indhold på de sociale medier forståes som 9 forskellige indholdstyper, hvoraf specielt 4 dominerer kommunikation på de sociale medier.

Kommunikation og markedsføring på de sociale medier

Kommunikation sociale medier

 

Rapporten idenficerer de 4 dominerende kommunikationsformer på de sociale medier:

IS: Vidensdeling (Information Sharing)

OC: Meninger/Klager (Opinions/Complaints)

RT: Tilfældige udmeldinger (Random Thoughts)

ME: Mig (Me-now)

 

Det er tydeligt, at Me-now budskaber forekommer oftes på de sociale medier. Spørgsmålet er derfor: Virker denne formidlingsform bedre siden den er dominerende?

Hvordan kommunikerer du på de sociale medier?

Du kan overordnet inddele din kommunikation i 2 kategorier: Meformer og Informer

En Meformer formidler budskaber som relaterer til dem selv og deres tanker. Det er altså ofte personlig iscenesættelse ("vi har lige fået kage", "se vores nye logo", "Så er vores profesionelle hjemmeside gået i luften")

En Informer formidler i større grad budskaber som er informative ved at bygge på vidensdeling. Her giver du dine følgere en god grund til at være netop en følger.

Forksningsstudiet påviser klart, at Informers har flere følgere og flere venner. Det er derfor helt tydeligt, at virksomhedens budskabsformidling skal centrere sig omkring information og vidensdeling, mere end salg og selviscenesættelse. Prøv at balance budskaberne når du kommunikerer med dine følgere (og venner). Jeg siger ikke, at ME-NOW budskaber er forkerte, men derimod at du skal være bevidst om hvilke budskaber du formidler og hvor ofte.

 

En interessant detalje er, at opslag lavet fra smartphones består af 51% me-now budskaber mens andelen kun er 37% når et opslag laves fra ikke-mobile platforme. Så vær bevidst om hvilken platform du foretrækker at lave content fra.

Inspiration til markedsføring på de sociale medier

Jeg vil afslutte dette blog indlæg med et par konkrete eksempler på, hvordan du skal tænke salg og markedsføring over de sociale medier.

  • Hav passioneret nysgerrighed og kommuniker det du lærer
  • Involver ikke-fagfolk i vurdering af indsatsen
  • Drop perfektionismen og tillad dig selv at lave fejl
Medieekspert Michael Bech

Skrevet af Michael Bech

Jeg hjælper virksomheder med at tiltrække og fastholde deres kunder. Jeg har bred indsigt i kommunikation, markedsføring og softwareudvikling.